Jdi na obsah Jdi na menu
 


přehled seminářů

 • Terapeutický model a cesta vnitřního osvobození – Náplní semináře je detailní vysvětlení problematiky integrativní psychoterapie. Podrobně jsou zde probrány její jednotlivé aspekty, jimiž jsou: osobnost terapeuta, teoretický model osobnosti, fáze terapeutického procesu, techniky a supervize. To je ilustrováno řadou kazuistik. Podrobně se zde zabýváme zvláště terapeutickým modelem osobnosti a vlastním prožitkem jeho složek. Seminář zařazuje moderní psychoterapii do tradice tzv. filozofie věků jejímž hlavním tématem je cesta vnitřního osvobození.
 • Symboly nejen ve snech – Seminář je určen těm, kteří chtějí hlouběji a detailněji porozumět svým snům. Nabízí uvedení do jazyka snů (psychologické pojetí symbolu) a řadu metod jak se sny pracovat (například jungiánská analýza, gestalt, focusing, na proces orientovaný přístup ad.). Celý proces je ilustrován řadou snových kazuistik.
 • Focusing – Tento seminář učí, jak se dostat postupně a bezpečně do kontaktu s vlastním nitrem. Součástí prožitkových cvičení jsou především jednotlivé kroky tohoto procesu. Focusing je zde vysvětlen na různých kazuistikách i na příkladech z umělecké literatury. Nedílnou součástí je i to, jak prakticky využít focusingu v sebepoznání, v rozvoji blízkého vztahu i v prohloubení kreativity.
 • Šamanské kořeny moderních psychoterapií – Seminář nás seznamuje s tisíce let starými postupy, které mají prokazatelný vliv na naše zdraví a životní pocit. Vysvětluje jak vstoupit do šamanského stavu vědomí a zde cestovat na bezpečné místo, potkat své zvíře síly a komunikovat s duchy předků. Jeho součástí je vysvětlení paralel tradičního šamanismu a některých moderních psychoterapeutických směrů.
 • Psychologická realita vztahu – V tomto semináři se zaměříme na různé roviny a souvislosti vztahové problematiky. Budeme zkoumat vztahové role, zvláště jejich utváření a proměnu, ale také jaké podmínky vedou k vytváření duševně intimního vztahu. Součástí semináře je rovněž téma hlubinné dynamiky vztahu, ale také téma manipulace a jak se jí bránit.
 • Psychologie tarotu – Předkládá práci s tarotem jako součást prožitkové psychoterapie. Zkoumá základní východiska této práce, jimiž jsou: symbolické prožívání, práce s projekcí a focusing. Podrobně vysvětluje a uvádí řadu příkladů fenomenu synchronicity a věnuje se také hlubším souvislostem fenomenu psychologie osudu.
 • Osobnost a vitální energie – Jádrem semináře je vlastní zkušenost vitální energie. Dále se budeme věnovat základním principům, které k rozvoji a kultivaci energie vedou a ukážeme si dva odlišné systémy práce s energií - bioenergetiku a čchi-kung. Součástí semináře je i téma syndromu vyhoření, které se bezprostředně týká stále více lidí.
 • Psychologie lásky – V tomto semináři se zaměříme na některé aspekty tak křehkého a mnohovrstevnatého tématu jakým je láska. Nejdříve probereme základní složky lásky a dále se pak budeme věnovat některým jejím formám, jimiž jsou: láska - zamilovanost, láska - soucit, láska - nenávist. Seminář ukončíme zkoumáním tématu alchymistického procesu lásky.
 • Psychologie štěstí – Seminář uvádí různé aspekty prožitku štěstí. Zaměřuje se na typické introvertní a extrovertní pojetí štěstí a ukazuje jak tyto tendence přirozeně vyvážit. Jeho jádrem je téma umění žít šťastný život a zkoumá toto téma z hlediska stavu mysli, práce s tělovým výrazem,vztahové zkušenosti i hlubinné dynamiky duše.
 • Psychologie meditace – Seminář je určen všem, kteří hledají uvolnění, zlepšení koncentrace, vnitřní klid a svobodu a kteří se chtějí naučit zacházet se svou myslí a postupně objevit spirituání rozměr své existence.
 • Psychologie zdraví a nemoci – Seminář zkoumá různé psychologické aspekty zdraví a nemoci. Zabývá se také "magií léčení", tj. jak probudit placebo či nocebo efekt a vysvětluje univerzální model vzniku nemoci. Důležitou složkou je pak teorie a praxe posilování vlastní imunity.
 • Existenciální psychoterapie I., II., III. – Cyklus seminářů se zabývá základními existenciálními danostmi lidského života: pomíjivostí a smrtelností, svobodou, osamělostí a hledáním smyslu života. Vedle teoretického vysvětlení jednotlivých oblastí z pohledu existenciální terapie se budeme věnovat především osobní prožitkové praxi. Semináře je možno absolvovat jednotlivě nebo jako celek.
 • Psychologie sebeužívání – Je určena těm zájemcům, který chtějí zvýšit kvalitu svého života, omezit stres, případně léčit různá psychosomatická onemocnění. Uvádí nás do tradice zaměřené na to jak denně sami sebe používáme a objasňuje její principy. V praktických cvičeních ukazuje jak rozšířit svůj prostor vnitřní svobody a přestat být "systémem zastaralých návyků".
 • Úzkosti všedního dne - V tomto semináři se zaměříme na různé formy úzkosti a jak s nimi v psychoterapii pracovat. Vysvětlíme si epidemii úzkosti v moderní společnosti a budeme zkoumat projevy úzkosti v rovině těla i mysli. Dále se pak zaměříme na strach, který může plnit roli bezpečnostního systému a na to jak tento systém lépe vyladit. Součástí semináře je i téma symbolů úzkosti ve snech.
 

Příspěvky

seminář Psychologie pocitu vlastní hodnoty

3. 5. 2018

jednodenní seminář o jednom z nejdůležitějších témat psychologie

 

seminář Psychologie efektivního učení

3. 5. 2018

jednodenní seminář o tom jak se kvalitně a rychle učit

 

seminář Hlavní archetypy ženské duše

1. 5. 2018

jednodenní seminář o základních typech ženské duše